The Most Important Part is You

Wizja, misja i wartości

Nasza wizja:

Jest zapewnienie jak najlepszego doświadczenia klienta, stając się preferowanym partnerem.

Nasza misja:

Jest nadawanie nowego życia pojazdom poprzez dostarczanie odpowiedzialnych rozwiązań motoryzacyjnych.

Nasze wartości

Przez ponad 45 lat pracowaliśmy, aby móc dostarczać Państwu najlepsze regenerowane części samochodowe dopasowane do jakości OE na rynku wtórnym w Europie. Stało się to możliwe dzięki naszym silnym fundamentom opartym na podstawowych wartościach. 

W BORG Automotive Group wierzymy w przywództwo oparte na wartościach. Działamy w płaskiej strukturze organizacyjnej, gdzie nasze wartości upoważniają nas wszystkich do działania i podejmowania niezależnych decyzji proaktywnie, a nie reaktywnie.

Nasze wartości definiują sposób, w jaki prowadzimy działalność i wszystkie nasze działania zmierzające do osiągnięcia celów strategicznych opierają się na tych wartościach.

Budujemy firmę na fundamencie składającym się z 5 wartości i mocno wierzymy, że budowanie sukcesu w przyszłości zależy od kompetentnych i odpowiedzialnych ludzi, współzależnych i przejrzystych w relacjach, dążących do ciągłego doskonalenia - Kim Kruse, CEO

    Kompetencje są wymogiem do rozpoznania celów biznesowych i osiągnięcia sukcesu zespołowego. Głęboka wiedza, innowacyjność, wyobraźnia, rozwój osobisty i zrozumienie "czynnika ludzkiego" są narzędziami do realizacji celów biznesowych i sukcesu zespołu.

    Zatrudniamy ludzi z pasją, uczciwych osobiście i zawodowo, rzetelnych i godnych zaufania, dumnych i zawsze gotowych do rozliczenia i wyjaśnienia własnych działań. Staramy się spełniać oczekiwania klientów, mądrze wykorzystując zasoby.

    Zrozumienie współzależności tworzy nieograniczoną siłę organizacyjną. Praca zespołowa jest dynamiczną i zwinną ramą organizacyjną, która pozwala na samodzielne zarządzanie wysiłkiem, gdzie zróżnicowane umiejętności i zdolności są wykorzystywane dla wspólnego sukcesu.

    Dostęp do istotnych informacji jest niezbędny dla wspólnego sukcesu. Informacje powinny być łatwo dostępne, proste i łatwe do zrozumienia. Niejasne lub niejednoznaczne informacje prowadzą do błędnych decyzji, marnotrawstwa i zamieszania.

    Idea poprawy możliwości organizacji poprzez systematyczne ciągłe doskonalenie jest naszym fundamentem zwycięstwa. Ten proces i podejście angażują wszystkich, niezależnie od statusu i funkcji.