BORG AUTOMOTIVE REMAN

Regeneracja - wyjaśnienie

Regeneracja - wyjaśnienie

Regeneracja, zwana również "reman", jest gałęzią przemysłu wtórnego. Produkt regenerowany jest definiowany jako:

"Część regenerowana spełnia podobną funkcję jak część oryginalna. Jest ona odtwarzana z istniejącej części (rdzenia), przy użyciu znormalizowanych procesów przemysłowych, zgodnie z określonymi specyfikacjami technicznymi. Część regenerowana otrzymuje taką samą gwarancję jak część nowa, a ponadto wyraźnie identyfikuje część jako część regenerowaną i podaje jej producenta. "*.

*Jest to wspólna definicja APRA (Automotive Parts Remanufacturers Association w USA, Europie i Azji), CLEPA (European Association of Automotive Suppliers), FIRM (International Federation of Engine Remanufacturers and Rebuilders, Europe), wspierana przez MERA (Motor and Equipment Remanufacturers Association, USA) i RIC (Remanufacturing Industries Council, USA).

Innymi słowy, regeneracja części samochodowych oznacza odnawianie używanych części lub komponentów do stanu odpowiadającego OE.

Przemysł regeneracji istnieje od około 70 lat. Przed powstaniem tej branży uszkodzone jednostki były po prostu traktowane jako złom. Na szczęście, wiele się zmieniło i w BORG Automotive jesteśmy dumni, że jesteśmy główną siłą napędową w europejskim przemyśle regeneracji.

Oprócz znacznych korzyści ekonomicznych i środowiskowych wynikających z regeneracji, jesteśmy w stanie wykryć najczęstsze przyczyny usterek dotykających jednostki, które otrzymujemy do regeneracji. Pozwala nam to podjąć niezbędne środki ostrożności i odtworzyć produkty, które odpowiadają standardom OE.

Gospodarka o obiegu zamkniętym

Regeneracja w znacznym stopniu przyczynia się do gospodarki o obiegu zamkniętym, w której jak najwięcej materiałów otrzymuje nowe życie, a jak najmniej się marnuje.

Aby zregenerować części samochodowe, należy odzyskać zużyte produkty, czyli rdzenie. Zbieranie rdzeni to złożona czynność. W BORG Automotive Reman sprzedajemy nasze regenerowane jednostki z kaucją, która jest zwracana klientom, jeśli prześlą nam wymienianą jednostkę.

Rdzeń, który otrzymujemy w zamian za regenerowaną jednostkę, jest wysyłany do naszego magazynu rdzeni w Polsce; największy magazyn podstawowy w Europie z ponad 1 milionem jednostek – gotowych do regeneracji. W naszych zakładach produkcyjnych części samochodowe przechodzą proces regeneracji. Proces ten obejmuje całkowity demontaż, dokładne czyszczenie, obszerną kontrolę wszystkich części, regenerację i wymianę, ponowny montaż i końcowe testy.

Nigdy nie idziemy na kompromis w kwestii jakości i dlatego wszystkie nasze produkty są sprzedawane z 2-letnią gwarancją z nieograniczonym przebiegiem.

 

Zleciliśmy ocenę cyklu życia (LCA), aby przedstawić konkretne dane dotyczące wpływu na środowisko naszych regenerowanych produktów i porównać go z podobnymi nowo wyprodukowanymi produktami. Przeczytaj więcej tutaj.

1. Demontaż

Proces regeneracji

Uszkodzone jednostki przechodzą kompletny proces demontażu, a części, które nie mogą być regenerowane, są utylizowane.

2. Czyszczenie

Proces regeneracji

Po rozmontowaniu jednostek na poszczególne części, poddaje się je gruntownym zabiegom czyszczącym z wykorzystaniem gorącej wody, piaskowania, czyszczenia ultradźwiękowego itp.

3. Kontrola i sortowanie

Proces regeneracji

Oczyszczone komponenty są poddawane intensywnej kontroli w celu określenia, czy są w stanie nadającym się do ponownego użycia. Odbywa się to zarówno wizualnie, jak i za pomocą urządzeń testowych mierzących, czy tolerancje mieszczą się w dopuszczalnych granicach.

4. Regeneracja i wymiana

Proces regeneracji

Na tym etapie części nadające się do ponownego wykorzystania są regenerowane, np. poprzez galwanizację i szlifowanie części. Części, które w poprzednich etapach zostały zutylizowane, są zastępowane nowymi.

5. Ponowny montaż

Proces regeneracji

Zregenerowane jednostki są ponownie montowane.

6. Testy końcowe

Proces regeneracji

Każda zregenerowana jednostka przechodzi 100% test wydajności, aby zapewnić, że jednostka odpowiada standardom OE.

Jaka jest różnica między regeneracją a naprawą?

Naprawa to proces przywracania uszkodzonych elementów do stanu funkcjonalnego poprzez naprawę zepsutego lub uszkodzonego elementu produktu.

Regeneracja to proces przywracania produktu do takiego samego stanu, jak nowy produkt. Oznacza to, że wszystkie elementy są sprawdzane i regenerowane, a każdy element, który nie może być regenerowany, jest zastępowany nowym.

Reman daje wyższy poziom jakości i wydajności.

 

*Źródło: Ilgin, Mehmet Ali and Gupta, Surendra M. (2012), Remanufacturing Modeling and Analysis. CRC Press, Taylor & Francis Group, ed. Boca Raton FL, United States