Kontakt os

DEN VIGTIGSTE DEL ER DIG

Vision, Mission & Værdier

Vores vision:

At give den bedste kundeoplevelse og blive en foretrukken partner.

Vores mission:

At give nyt liv til køretøjer ved at levere ansvarlige løsninger til bilindustrien.

Vores Værdier

Hos BORG Automotive Group tror vi på værdistyret ledelse. Vi arbejder i en flad organisation, hvor vores værdier giver os alle mulighed for at handle og træffe uafhængige beslutninger proaktivt frem for reaktivt.

Vores værdier definerer, hvordan vi driver forretning, og alle vores handlinger for at nå vores strategiske mål er baseret på disse værdier.

Vi bygger virksomheden på et fundament bestående af fem værdier, og vi tror fuldt og fast på, at opbygningen af succes i fremtiden afhænger af kompetente og ansvarlige mennesker, der er indbyrdes afhængige og gennemsigtige i deres relationer og stræber efter løbende forbedringer. - Kim Kruse, CEO

    Kompetence er en forudsætning for at kunne erkende forretningsmål og opnå succes i teamet. Grundig viden, innovation, fantasi, personlig udvikling og forståelse for "den menneskelige faktor" er redskaber til at realisere forretningsmål og teamets succes.

    Vi beskæftiger passionerede mennesker med personlig og professionel integritet, som er pålidelige og troværdige, og som er stolte af og altid er klar til at stå til ansvar for og forklare deres egne handlinger. Vi stræber efter at opfylde kundernes forventninger og bruger ressourcerne fornuftigt.

    Forståelse af indbyrdes afhængighed skaber ubegrænset organisatorisk styrke. Teamwork er den dynamiske og fleksible organisatoriske ramme, der giver mulighed for en selvstyrende indsats, hvor forskellige færdigheder og evner anvendes til fælles succes.

    Adgang til relevante oplysninger er afgørende for fælles succes. Oplysningerne skal være let tilgængelige, enkle og lette at forstå. Uklare eller tvetydige oplysninger fører til forkerte beslutninger, spild og forvirring.

    Ideen om at forbedre organisationens kapacitet ved hjælp af systematiske løbende forbedringer er vores fundament for sejr. Denne proces og tilgang involverer alle, uanset status og funktion.