Kontakt os

BORG AUTOMOTIVE REMAN

Refabrikering forklaret

Refabrikering forklaret

Refabrikering, også kaldet "reman", er en branche inden for eftermarkedets industrien. Et Refabrikeret produkt er defineret som:

"En refabrikeret del opfylder en lignende funktion som den originale del. Den renoveres ud fra en eksisterende del (core) ved hjælp af standardiserede industrielle processer i overensstemmelse med specifikke tekniske specifikationer. En refabrikeret del har samme garanti som en ny del, og det er tydeligt angivet, at det er en refabrikeret del, og at refabrikatøren er angivet. "*

*Dette er den fælles definition fra APRA (Automotive Parts Remanufacturers Association in USA, Europa og Asien), CLEPA (European Association of Automotive Suppliers), FIRM (International Federation of Engine Remanufacturers and Rebuilders, Europa), støttet af MERA (Motor and Equipment Remanufacturers Association, USA) og RIC (Remanufacturing Industries Council, USA).

Med andre ord betyder refabrikering af bildele, at brugte dele eller komponenter renoveres til OE-matchende stand.

Refabrikeringsindustrien har eksisteret i ca. 70 år. Før denne industri blev defekte enheder blot betragtet som skrot. Heldigvis har meget ændret sig, og hos BORG Automotive er vi stolte af at være en vigtig drivkraft inden for den europæiske refabrikeringsindustri.

Ud over de betydelige økonomiske og miljømæssige fordele ved refabrikering er vi i stand til at opdage de hyppigste årsager til defekter, der rammer de enheder, vi modtager til refabrikering. Dette giver os mulighed for at træffe de nødvendige forholdsregler og reproducere produkter, der svarer til OE-standarderne.

En cirkulær proces

Refabrikering er et vigtigt bidrag til en cirkulær økonomi, hvor så meget materiale som muligt får nyt liv, og så lidt som muligt går til spilde.

For at kunne refabrikere bildele skal brugte produkter, det vil sige cores, indsamles.

Indsamling af cores er en kompleks aktivitet. Hos BORG Automotive Reman sælger vi vores refabrikerede enheder med et depositum, som kunderne får tilbage, hvis de sender os den enhed, de udskifter.

Den core, som vi får i bytte for en refabrikeret enhed, sendes til vores core lager i Polen; det største core lager i Europa med mere end 1 million enheder - klar til refabrikering. På vores produktionssteder gennemgår bildelene refabrikeringsprocessen. Denne proces omfatter fuldstændig demontering, grundig rengøring, en omfattende inspektion af alle dele, rekonditionering og udskiftning, genmontering og endelig test. 

Vi går aldrig på kompromis med kvaliteten, og derfor sælges alle vores produkter med en 2-årig garanti med ubegrænsede kilometer. 

Læs mere om vores cirkulære forretningsmodel her.

 

Vi har fået foretaget livscyklusvurderinger (LCA) for at kunne fremvise konkrete tal på det miljøaftryk, som vores refabrikerede produkter påvirker med og sammenlignet det med tilsvarende nyproducerede produkter. Læs mere her.

1. Demontering

Refabrikeringsprocessen

Defekte enheder gennemgår en komplet demonteringsproces, og de dele, der ikke kan renoveres, bortskaffes.

2. Rengøring

Refabrikeringsprocessen

Efter at enhederne er blevet skilt ad i enkeltdele, rengøres de grundigt med flere forskellige rengøringsmetoder, f.eks. med varmt vand og sandblæsning, ultralydsrengøring osv.

3. Inspektion og sortering

Refabrikeringsprocessen

De rengjorte komponenter gennemgår en intensiv inspektion for at afgøre, om de er i genbrugsegnet stand. Dette gøres både visuelt og med testudstyr, der måler, om tolerancerne er inden for de accepterede grænser.

4. Renovering & udskiftning

Refabrikeringsprocessen

I denne fase renoveres de dele, der kan genbruges, f.eks. ved galvanisering og slibning af delene. Dele, der i de foregående faser er blevet kasseret, erstattes med nye dele.

5. Genmontering

Refabrikeringsprocessen

De refabrikerede enheder samles igen.

6. Endelig testning

Refabrikeringsprocessen

Hver refabrikerede enhed gennemgår en 100 % præstationstest for at sikre, at enheden svarer til OE-standarderne.

Hvad er forskellen mellem refabrikering og reparation?

Reparation er en proces, hvor beskadigede komponenter bringes tilbage til en funktionel tilstand ved at reparere den ødelagte eller beskadigede komponent i produktet.

Refabrikering er processen med at bringe et produkt tilbage til samme tilstand som et nyt produkt. Det betyder, at alle komponenter kontrolleres og refabrikeres, og at enhver komponent, der ikke kan refabrikeres, erstattes med en ny.

Reman giver et højere niveau af kvalitet og ydeevne.

*Source: Ilgin, Mehmet Ali and Gupta, Surendra M. (2012), Remanufacturing Modeling and Analysis. CRC Press, Taylor & Francis Group, ed. Boca Raton FL, United States