Nasza polityka

  BORG Automotive w pełni szanuje suwerenność krajów. Tym samym, firma postępuje zgodnie z przepisami i regulacjami obowiązującymi w krajach, w których prowadzi działalność.

  BORG Automotive przestrzega praw człowieka w odniesieniu do swoich pracowników.

  W 2017 roku aktywnie pracowaliśmy nad głębszą integracją tego segmentu w naszym łańcuchu dostaw i wykreowaliśmy szczegółowy plan działania, który ma gwarantować postęp prac. Nasi dostawcy z Dalekiego Wschodu mogą uzyskać certyfikat jedynie poprzez podpisanie kodeksu postępowania, w którym zobowiązują się do przestrzegania praw człowieka, a także brytyjskiej ustawy z 2015 roku o współczesnym niewolnictwie. Zapewniamy, że wszyscy nasi dostawcy przestrzegają praw człowieka i brytyjskiej ustawy o współczesnym niewolnictwie 2015.

  BORG Automotive nie akceptuje przekupowania w żadnej formie i mamy w tym zakresie jasną politykę.

  System zgłaszania nieprawidłowości Grupy Schouw & Co. zapewnia wszystkim pracownikom, członkom zarządu i partnerom biznesowym Grupy bezpieczny kanał zgłaszania podejrzeń o przestępstwa lub nieetyczne działania.

  System sygnalistów może być wykorzystywany do zgłoszeń dotyczących dowolnej spółki Grupy w dowolnym kraju. Zgłoszenie można złożyć w dowolnym języku i można wybrać anonimowość.

  System informowania o nieprawidłowościach nie może być wykorzystywany do składania fałszywych oskarżeń przeciwko innym osobom, a celowo nieprawdziwe informacje nie mogą być zgłaszane.

  Zachęcamy do podania imienia i nazwiska w zgłoszeniu. Niezależnie od tego, czy to zrobisz, czy nie, otwórz bezpieczną skrzynkę pocztową. Dzięki temu komunikacja jest dla nas bezpieczniejsza i łatwiejsza.

  Wszystkie zgłoszenia są traktowane jako ściśle poufne.

  Czytać więcej

  BORG Automotive jest spółką zależną należącą w 100% do Schouw & Co. Nasze oświadczenie dotyczące brytyjskiej ustawy o współczesnym niewolnictwie z 2015 r. można znaleźć tutaj:

  Czytać więcej

  BORG Automotive chce zwiększyć i zabezpieczyć tworzenie wartości w firmie poprzez skupienie się na odpowiedniej różnorodności w składzie pracowników z szerokim zakresem wiedzy specjalistycznej oraz na wzmocnieniu dialogu, dzieleniu się wiedzą i zarządzaniu ryzykiem.

  Czytać więcej