Korzyści środowiskowe wynikające z regeneracji

Bierzemy odpowiedzialność nie tylko za naszych partnerów, ale także za środowisko

Korzyści środowiskowe wynikające z regeneracji

W BORG Automotive Reman bierzemy odpowiedzialność nie tylko za naszych partnerów, ale także za środowisko. Jesteśmy dumni z tego, że rozwijamy naszą działalność, stosując model biznesowy o obiegu zamkniętym, który znacznie zmniejsza emisje CO2 i emisje energii oraz oszczędza surowce, w porównaniu do produkcji oryginalnych części samochodowych.

Regeneracja w znacznym stopniu przyczynia się do gospodarki o obiegu zamkniętym, w której jak najwięcej materiałów otrzymuje nowe życie, a jak najmniej się marnuje w porównaniu z produkcją oryginalnej części samochodowej.

Regeneracja przedłuża żywotność produktu poprzez doprowadzenie wadliwego produktu do tego samego standardu, jaki był w chwili jego pierwszego wyprodukowania, poprzez poddanie go procesowi, którego celem jest ponowne wykorzystanie większości materiału – bez utraty jakości. W rezultacie wpływ na środowisko jest również zminimalizowany.

Regenerując nasze produkty, emitujemy średnio o 60% mniej CO2, zużywamy o 42% mniej energii (MJ) i zmniejszamy o 70% wyczerpywanie się nieodnawialnych surowców naturalnych (Sb).*

 

*Średnia obniżka liczona jest na podstawie wskaźnika 100 dla każdego nowo wyprodukowanego produktu, bez uwzględnienia różnic w wielkości produkcji dla 8 produktów regenerowanych. Przeczytaj więcej o naszych wynikach LCA tutaj

 

BORG Automotive - główna siła napędowa w regeneracji

70 lat temu przemysł regeneracyjny nie istniał, a uszkodzone jednostki były traktowane jako złom. Metal mógł być przetopiony dla przemysłu stalowego, ale wszystkie inne materiały były wyrzucane na wysypiska śmieci wraz z innymi urządzeniami gospodarstwa domowego - co groziło zatruciem wód gruntowych i zniszczeniem środowiska. 

Na szczęście wiele się zmieniło i jesteśmy dumni, że nasz sposób prowadzenia działalności przynosi korzyści dla czystego środowiska, a BORG Automotive od ponad 40 lat jest główną siłą napędową w europejskim przemyśle regeneracyjnym.

Ciągłe doskonalenie dla bardziej ekologicznego środowiska 

Współpracujemy z naszymi partnerami w porównaniu z produkcją oryginalnej części samochodowej i stale dążymy aby zminimalizować wpływ na klimat. Wybiegając w przyszłość do 2030 roku, mamy ambicję zmniejszyć naszą emisję gazów cieplarnianych z produkcji wewnętrznej o 30%.

Czy chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak w Grupie BORG Automotive pracujemy z zasadami odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju w naszych obszarach biznesowych? Przeczytaj więcej tutaj: