Kontakt os

Vores Politikker

  BORG Automotive har fuld respekt for landenes suverænitet, og vi overholder reglerne og lovgivningen i de lande, vi opererer i.

  BORG Automotive overholder menneskerettighederne i forhold til vores medarbejdere. Vi har i 2017 arbejdet aktivt på at integrere dette dybere i vores forsyningskæde og har lavet en handlingsplan for yderligere fremskridt. Vores leverandører i Fjernøsten kan kun certificeres ved at underskrive en adfærdskodeks, hvor de lover at overholde menneskerettighederne og den britiske lov om moderne slaveri fra 2015. Vi vil løbende sikre, at alle vores leverandører følger menneskerettighederne og UK Modern Slavery Act 2015.

  BORG Automotive accepterer ikke bestikkelse in nogen form, og we har en klar politik herom.

  Schouw & Co. Koncernens whistleblower-system giver alle medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer og forretningspartnere i koncernen en sikker kanal til at indberette mistanke om kriminelle eller uetiske handlinger.

  Whistleblower-systemet kan bruges til indberetninger vedrørende alle koncernens selskaber i alle lande. En indberetning kan indsendes på et hvilket som helst sprog, og du kan vælge at indberette anonymt.

  Whistleblower-systemet må ikke bruges til at fremsætte falske beskyldninger mod andre, og bevidst usande oplysninger må ikke indberettes.

  Vi opfordrer dig til at oplyse dit navn i rapporten. Uanset om du gør det eller ej, bedes du åbne en sikker postkasse. Det gør det mere sikkert og nemmere for os at kommunikere.

  Alle indberetninger behandles strengt fortroligt.

  Læs mere

  BORG Automotive Group er et 100% ejet datterselskab af Schouw & Co. Du kan finde vores udtalelse omhandlende the UK Modern Slavery Act 2015 her:

  Læs mere

  BORG Automotive ønsker at øge og sikre værdiskabelsen i virksomheden ved at fokusere på relevant mangfoldighed i medarbejdersammensætningen med en bred vifte af ekspertise og for at styrke dialog, videndeling og risikostyring.

  Læs mere