Kontakt os

Miljømæssige fordele

Vi tager ansvar, ikke kun for vores partnere, men også for miljøet

Miljømæssige fordele ved refabrikering

Hos BORG Automotive Reman tager vi ansvar, ikke kun for vores partnere, men også for miljøet. Vi er stolte af at udvikle vores virksomhed ved hjælp af en cirkulær forretningsmodel, der reducerer CO2- og energiudledninger betydeligt og sparer på råmaterialer sammenlignet med hvad bruges til fremstilling af den oprindelige bildel.

Refabrikering er et væsentligt bidrag til en cirkulær økonomi, hvor så meget materiale som muligt får nyt liv, og så lidt som muligt går til affald.

Refabrikering forlænger produktets levetid ved at bringe et defekt produkt til samme standard, som det var, da det blev fremstillet første gang, ved at lade det gennemgå en proces, der har til formål at genvinde det meste af materialet - uden at gå på kompromis med kvaliteten. Som følge minimeres også miljøpåvirkningen.

Ved refabrikering spares der i gennemsnit 96% af de råmaterialer, der blev brugt til fremstilling af den oprindelige bildel. Baseret på de aktuelt tilgængelige data vedrørende BORG Automotive refabrikerede produktgrupper (startere og turboladere). Desuden reduceres CO2-emissionerne med ca. 40 % og energiforbruget med ca. 38 %. Transportkapaciteten er mere eller mindre den samme med en reduktion på 0,12 %*.

*Kilde: Weiland, Fernand J. (2012), European Automotive Remanufacturing. Technical Trends & Market Development, ed. Köln, Tyskland: FJW Consulting.

Vi er i øjeblikket ved at gennemføre en sammenlignelig livscyklusvurdering for vores 8 produktgrupper af genfremstillede bildele for at undersøge de potentielle fordele ved genfremstilling med hensyn til global opvarmning og ressourceforbrug.

BORG Automotive Reman - en vigtig drivkraft inden for refabrikering

For 70 år siden eksisterede refabrikeringsindustrien ikke, og defekte enheder blev betragtet som skrot. Metal kunne smeltes om til stålindustrien, men alle andre materialer blev smidt på lossepladsen sammen med andre husholdningsapparater - med risiko for at forgifte grundvandet og beskadige miljøet. 

Heldigvis har meget ændret sig, og vi er stolte over, at vores måde at drive forretning på gavner et renere miljø, og at BORG Automotive Reman i mere end 40 år har været en vigtig drivkraft inden for den europæiske genbrugsindustri.

Konstant udvikling for et grønnere miljø 

Vi arbejder sammen med vores partnere for at minimere klimapåvirkningerne, og vi stræber konstant efter at øge vores reduktion af CO2-emissioner og materialeforbrug. Frem mod 2030 har vi en ambition om at reducere vores drivhusgasemissioner fra vores egen produktion med 30 %.

Vil du vide mere om, hvordan vi i BORG Automotive Group arbejder med ansvarlighed og bæredygtighed i vores forretningsområder? Så kan du læse mere her: