Kontakt os

Miljømæssige fordele

Vi tager ansvar, ikke kun for vores partnere, men også for miljøet

Miljømæssige fordele ved refabrikering

Hos BORG Automotive Reman tager vi ansvar, ikke kun for vores partnere, men også for miljøet. Vi er stolte af at udvikle vores virksomhed ved hjælp af en cirkulær forretningsmodel, der reducerer CO2- og energiudledninger betydeligt og sparer på råmaterialer sammenlignet med hvad bruges til fremstilling af den oprindelige bildel.

Refabrikering er et væsentligt bidrag til en cirkulær økonomi, hvor så meget materiale som muligt får nyt liv, og så lidt som muligt går til affald.

Refabrikering forlænger produktets levetid ved at bringe et defekt produkt til samme standard, som det var, da det blev fremstillet første gang, ved at lade det gennemgå en proces, der har til formål at genanvende det meste af materialet - uden at gå på kompromis med kvaliteten. Som følge minimeres også miljøpåvirkningen.


Ved refabrikering af vores produkter udledes der i gennemsnit 60% mindre CO2eq, forbruges 42% mindre energi (MJ), og der er 70% lavere tæring på naturens ikkefornybare råstoffer (Sb-eq).*

 

*Den gennemsnitlige reduktion er beregnet ud fra indeks 100 for hvert nyproduceret produkt uden at tage højde for forskelle i produktionsmængder for de 8 refabrikerede produkter. Læs mere om vores LCA-resultater her.

 

BORG Automotive Reman - en vigtig drivkraft inden for refabrikering

For 70 år siden eksisterede refabrikeringsindustrien ikke, og defekte enheder blev betragtet som skrot. Metal kunne smeltes om til stålindustrien, men alle andre materialer blev smidt på lossepladsen sammen med andre husholdningsapparater - med risiko for at forgifte grundvandet og beskadige miljøet. 

Heldigvis har meget ændret sig, og vi er stolte over, at vores måde at drive forretning på gavner et renere miljø, og at BORG Automotive Reman i mere end 40 år har været en vigtig drivkraft inden for den europæiske genbrugsindustri.

Konstant udvikling for et grønnere miljø 

Vi arbejder sammen med vores partnere for at minimere klimapåvirkningerne, og vi stræber konstant efter at øge vores reduktion af CO2-emissioner og materialeforbrug. Frem mod 2030 har vi en ambition om at reducere vores drivhusgasemissioner fra vores egen produktion med 30 %.

Vil du vide mere om, hvordan vi i BORG Automotive Group arbejder med ansvarlighed og bæredygtighed i vores forretningsområder? Så kan du læse mere her: